Stała się sławna w Europie jako piękna żona bohaterskiego księcia, którą de facto wcale nie była.  Stało się tak, gdyż po śmierci księcia Józefa Poniatowskiego zaczął otaczać jego postać  swoisty kult. Częścią legendy było to, że musiał on opuścić żonę i małego syna, aby walczyć do końca za swą ojczyznę.  Ukazywały się wtedy liczne obrazy pokazujące pożegnanie z żoną bohatera wyruszającego na wojnę.  Te wzruszające sceny nie były jednak zgodne ze stanem faktycznym, bo książę chociaż uwielbiał piękne kobiety,  nigdy się nie ożenił.  Zostawił on w Warszawie nie żonę, lecz kochankę i jej małego synka.  (Książę miał jeszcze drugiego nieślubnego syna, ale  w chwili wyruszenia na ostatnią kampanię był on już pełnoletni).  Matka dziecka była co prawda dwukrotnie zamężna, ale żoną księcia nigdy nie została.  Od chwili przyjścia na świat jej syn występował jako  Józef Ponitycki, jednak książę, sporządzając zapis majątkowy na rzecz dziecka, urzędowo potwierdził swe ojcostwo i wyraził pragnienie, aby chłopiec otrzymał odpowiednią edukację oraz „egzystencję godną jego urodzenia”. Po  śmierci ojca matka oddała syna na wychowanie siostrze księcia Marii Teresie Tyszkiewiczowej, a po latach dostał on po ojcu nazwisko Poniatowski.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów związanych z Zofią Oborską z Potockich znajdziesz w jej biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.