Jeden z najwybitniejszych mężów stanu II Rzeczpospolitej swoją karierę i wielką klasę zawdzięczał nie pochodzeniu,  lecz własnemu talentowi i silnemu  charakterowi  oraz determinacji i osobistemu poświęceniu.  Urodził we wsi Chłopy w okolicach Lwowa w małym gospodarstwie rolnym. Jego ojciec interesował się sprawami publicznymi, prenumerował pismo „Wieniec i Pszczółka”, zbierał i czytał książki oraz kalendarze, ale na wykształcenie dzieci nie było go stać. Przyszły marszałek sejmu chodził do szkółki ludowej w swej rodzinnej wsi i do szkoły w pobliskim Komarnie.  Potem uczył się w gimnazjum  we Lwowie, ale nie dostawał wtedy z domu żadnej pomocy „poza dobrym słowem i czułym sercem”.  Utrzymywał się z korepetycji. Potem studiował filologię klasyczną w Uniwersytecie Lwowskim, pisał korespondencje do gazet,  uczył  w gimnazjum. Został też nauczycielem dzieci Witolda Czartoryskiego, a pobyt w arystokratycznym  środowisku dał mu towarzyską ogładę, którą się wyróźniał potem  na  politycznych salonach.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Macieja Rataja czytaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.