Tamtego poranka rozległy się dzwony we wszystkich kościołach Polski. Do rządzonej przez komunistów ojczyzny przybył z pierwszą pielgrzymką  papież Polak.  Kilka minut po dziesiątej 2 czerwca 1979 roku  samolot z Ojcem Świętym wylądował w Warszawie.  Na znak powitania papież uklęknął i ucałował ziemię ojczystą. W imieniu władz państwowych witał go Henryk Jabłoński, przewodniczący Rady Państwa PRL, a w imieniu Episkopatu – Prymas Stefan Wyszyński. Z lotniska papież pojechał do katedry św. Jana Chrzciciela, a o 16-tej  przybył na Plac Zwycięstwa. Tu  w homilii powiedział:  "Chrystusa nie można wyłączyć z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi", co zgromadzeni przyjęli długą owacją.  Swoje wystąpienie zakończył słowami: "Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi!... Tej ziemi!".  Te słowa zwiastowały nową epokę. Miliony Polaków przyjęły ten apel Ojca Świętego jako zapowiedź upadku komunizmu i wyzwolenia Polski spod sowieckiej dominacji. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat Jana Pawła II szukaj na dalszych stronach naszego serwisu.