Został wysłany przez Zygmunta Augusta jako poseł do króla Ferdynanda I Habsburga w celu uzgodnienia zwrotu wyprawy zmarłej żony króla Elżbiety Habsburżanki. Równocześnie „Czarny” prowadził zabiegi o uzyskanie dla swej rodziny tytułu książęcego. W końcu 1547 roku Święty Cesarz Rzymski Karol V wystawił w Augsburgu dyplom nadający Radziwiłłom prawo do używania tytułu książąt Cesarstwa Rzymskiego.  „Czarny” z bratem otrzymali wówczas tytuł książąt „na Ołyce i Nieświeżu”, natomiast ich brat stryjeczny Mikołaj ”Rudy” – został księciem „na Birżach i Dubinkach”.  Więcej informacji, materiałów i ciekawostek o Mikołaju Radziwille, zwanym Czarnym, znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.