Do końca życia utrzymywał bardzo dobre stosunki z Habsburgami. Jego misja na dwór cesarski w 1553 r. miała delikatny charakter. Król powierzył mu nakłonienie Habsburgów do zaprzestania udzielania poparcia Iwanowi Groźnemu, bo alians habsbursko-moskiewski stwarzał realne zagrożenie na wschodniej granicy Wielkiego Księstwa. Drugim, tajnym zadaniem „Czarnego” było doprowadzenie do kolejnego małżeństwa Zygmunta Augusta. Na audiencji udzielonej polskiemu posłowi w Grazu Ferdynand I zaoferował królowi polskiemu rękę swej córki, świeżo owdowiałej księżnej mantuańskiej Katarzyny. Radziwiłł gorąco zalecał królowi ten mariaż i Zygmunt August zaakceptował go. Po długich rokowaniach zawarto w Wiedniu intercyzę ślubną , a Radziwiłł w imieniu Zygmunta Augusta zaślubił Katarzynę. Potem uczestniczył w jej uroczystym wjeździe do Krakowa oraz w drugim właściwym już ślubie i w koronacji. Więcej informacji, materiałów i ciekawostek o Mikołaju Radziwille, zwanym Czarnym, znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.