Był wszechstronnym uczonym i dokonał jednego z największych przełomów naukowych w dziejach ludzkości, mimo to miejsce jego pochówku zostało zapomniane i przez wieki  bezskutecznie go poszukiwano.  Dopiero w 2005 roku w archikatedrze we Fromborku odnaleziono  - jak wiele na to wskazuje - niekompletny szkielet uczonego. Przemawia za tym m.in. podobieństwo zrekonstruowanego na podstawie odnalezionej czaszki wyglądu twarzy pochowanej osoby z zachowanymi portretami. Autentyczność  odkrytych szczątków potwierdziły też  badania włosów znalezionych w należącej do uczonego księdze. Ich materiał genetyczny okazał się identyczny z DNA  osoby, której szczątki odkryto w katedrze fromborskiej. W 2010 roku w Bazylice katedralnej św. Janów w Toruniu odbyła się uroczysta msza, podczas której był wystawiony sarkofag z jego doczesnymi szczątkami. Następnie został on przewieziony do Olsztyna, a stamtąd do Fromborka, gdzie odbyła się ponowna ceremonia pogrzebowa.  Więcej informacji, materiałów i ciekawostek o Mikołaju Koperniku szukaj na dalszych stronach naszego serwisu.