Był geniuszem renesansu. Obok udowodnienia i rozpowszechnienia teorii heliocentrycznej do jego wielkich osiągnięć naukowych zalicza się sformułowanie ekonomicznego prawa o wypieraniu lepszego pieniądza przez gorszy i geometrycznego twierdzenia dotyczącego ruchu po okręgu. W 2010 roku w rocznicę jego narodzin nazwano na jego cześć jeden z pierwiastków chemicznych z grupy metali przejściowych.  Pierwiastek ten został po raz pierwszy uzyskany w  1996 roku przez bombardowanie jonami cynku ołowianej tarczy.  W eksperymencie tym zaobserwowano jeden atom pierwiastka o czasie życia 1 sekundy.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Mikołaju Koperniku szukaj na dalszych stronach naszego serwisu.