Jak zwykle idąc za radą ojca, młody poeta zapoznał się z utalentowaną romantyczną damą Delfiną Potocką, która stała się potem przedmiotem jego gorącej miłości i twórczości. Historię tego romansu ukazuje obszerna korespondencja poety do ukochanej, a także do przyjaciela Jerzego Lubomirskiego, który aż do końca życia poety był powiernikiem jego  intymnych zwierzeń. Następnego roku poeta odbył z ukochaną podróż przez Szwajcarię, w czasie której powstało wiele liryków. Spotykał się z Potocką także w kolejnych latach. Odbył z nią podróż po Księstwie Badeńskim i wspólnie bawili w Mediolanie. Pierwszą połowę 1840 roku wypełniły mu trzy podróże z Rzymu do Neapolu dla widzenia się z ukochaną. Oprócz miłości młody arystokrata musiał  jednak liczyć się też z rodowymi  interesami. Jego ojciec już rozpoczął starania o wydanie syna za właściwą kobietę, a jego wybór padł na Elizę Branicką. Razem z piękną Delfiną poeta bawił w Neapolu, Sorrento i Rzymie, a potem ojciec przekonał go ostatecznie do ożenku z arystokratką. Młodzian odbył podróż z Delfiną przez Szwajcarię do Francji. Wędrowali też razem po Alpach i bawili w modnych miejscowościach, ale potem musiał wracać do prozy życia, to jesto do ustalania z ojcem i Branickimi warunków ożenku. Po kolejnej rozmowie z Branickimi już tylko w największej tajemnicy poeta mógł bawić w Nicei, aby zobaczyć się z ukochaną. Wiosną 1843 roku spotkał się w Rzymie z ojcem, który przybył sfinalizować kwetię małżeństwa. Po załatwieniu tej sprawy jego syn  udał się do ukochanej, a zaraz potem do Drezna na swój ślub z  Branicką. Po skonsumowaniu małżeństwa, w podróży poślubnej pan młody nadal pisał listy do Delfiny, a w połowie następnego roku udał się na zachód, gdzie spotkał się oczywiście z ukochaną. W Warszawie stanął z powrotem w dwa dni po przyjściu na świat swego pierworodnego syna.  Potem nadal utrzymywał bliskie stosunki z ukochaną, np. w 1846 roku bawił w Nicei zarówno z żoną jak i z Delfiną, a w jesieni tegoż roku odbył wraz z tą drugą wycieczkę w dół Renu. Z żoną  doczekali się w sumie czworga dzieci, ale do końca pozostał też w zażyłych relacjach z piękną Delfiną. Do śmierci przesyłał jej nie tylko listy, ale i kosztowne prezenty. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Napoleonie Stanisławie Adamie Feliksie Zygmuncie Krasińskim szukaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.