Jej paryski salon stał się w połowie XIX wieku miejscem spotkań emigracji polskiej. Budziła kontrowersje i była różnie oceniana. Bywał u niej Adam Mickiewicz, który uznawał ją ponoć za „największą z grzesznic”. W Paryżu poznała Cypriana Norwida, z którym łączyły ją potem serdeczne stosunki. Norwid pisał o jej dobroci, uczynności i szlachetności. We Florencji poznała bliżej Juliusza Słowackiego, który składał wizyty w salonie jej matki. Wraz ze swą siostrą Ludmiłą zadziwiła ponoć całą Florencję swoją pięknością, a poetę szokowała swą „chorobą z miłości”, której wcale nie kryła. W Neapolu poznała Zygmunta Krasińskiego, który początkowo pisał o niej krytycznie nazywając ją „Don Juanem w spódnicy”.  Ich znajomość przerodziła się jednak rychło w przyjaźń i wielką miłość. Piękna arystokratka stała się natchnieniem twórczości poety.  Poświęcił jej liczne liryki, uczynił bohaterką swych poematów i adresatką przeszło 5 tysięcy listów, będących jednym z najwspanialszych pomników epistolografii romantycznej. Ich romans trwał kilkanaście lat, nawet kiedy oboje byli w związkach małżeńskich.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Delfinie Potockiej znajdziesz w jej biogramie i na innych stronach naszego serwisu.