Autor monumentalnego Słownika języka polskiego  pochodził z niemieckiego domu, był wyznania luterańskiego i przez trzy dekady kierował niemieckim Liceum w Warszawie. W 1803 roku wystarał się o stanowisko rektora tej zakładanej przez władze pruskie  szkoły. Jako rektor liceum rozwinął energiczną działalność organizacyjną i pedagogiczną, łącząc nowe wzory niemieckiego gimnazjum filologicznego z postulatami  Komisji Edukacji Narodowej. W oczach pruskich władz uchodził za Niemca i był wobec nich lojalny, ale  potrafił też bronić elementów polskości.  Biorąc udział w pracach Towarzystwa Przyjaciół Nauk przybierał często  ton przedstawiciela władz i polecał  na członków TPN wpływowych Prusaków. Uskarżył się też na swą trudną sytuację jako luteranina wobec wzrastającego wpływu Kościoła katolickiego na władze oświatowe Księstwa.  Potem reprezentował wyznanie augsburskie w Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, a  jeszcze później przez kilka  lat był prezesem Warszawskiego Kolegium Ewangelicko-Augsburskiego. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Samuelu Bogumile Lindem znajdziesz w jego biogramie oraz na dalszych stronach naszego serwisu.