Autor monumentalnego Słownika języka polskiego przez trzy dekady był rektorem liceum założonego w Warszawie  przez władze pruskie. W 1803 roku wystarał się o powierzenie sobie kierownictwa tej organizowanej właśnie szkoły. Pokonał innych kandydatów dzięki renomie, jaką cieszył się  wśród polskiej elity.  Jako rektor liceum rozwinął energicznie działalność organizacyjną i pedagogiczną, przyczyniając się do dobrego poziomu tej przodującej w zaborze pruskim placówki, łączącej nowe wzory niemieckiego gimnazjum filologicznego z dawnymi wzorami Komisji Edukacji Narodowej. W oczach pruskich władz uchodził za Niemca i był wobec nich lojalny, ale starał się też bronić elementów polskości w liceum. W Warszawie zaczął też  brać czynny udział w pracach Towarzystwa Przyjaciół Nauk, przybierając tam czasem ton przedstawiciela władz i zalecając do wyboru na członków TPN wpływowych Prusaków. Uczestniczył też we władzach oświatowych Księstwa  Warszawskiego. W 1807 roku został członkiem Izby Edukacyjnej,  trzy lata później Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, a pod koniec  1811 członkiem honorowym Dyrekcji Edukacji Narodowej. Był autorem i współautorem wielu projektów, referatów i opinii dotyczących organizacji i programu szkół, począwszy od elementarnych na Uniwersytecie Krakowskim kończąc. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Samuelu Bogumile Lindem znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.