Była czternastym dzieckiem swych rodziców. Jej ojcem był  Karol Habsburg, arcyksiążę Styrii, Karyntii i Krainy, a matką Maria, córka księcia Bawarii. Straciwszy w drugim roku życia ojca, była wychowywana przez matkę, która wpoiła jej mocne przywiązanie do religii katolickiej. Jej bracia i siostry mieli potężną władzę; brat Ferdynand był cesarzem rzymsko-niemieckim, Małgorzata  była królową Hiszpanii i Portugalii, brat Leopold arcyksięciem Tyrolu, Maria - księżną Toskanii, a Anna –żoną Zygmunta III Wazy, królową Polski i Szwecji.  Gdy ta ostatnia zmarła,  jej mąż pomyślał o nowym ożenku i za radą cesarza Rudolfa zdecydował się na małżeństwo z siedemnastoletnią siostrą swej pierwszej żony. Po uzyskaniu niezbędnej w takiej sytuacji dyspensy papieskiej wysłał Zygmunt poselstwo do Pragi, potem do Grazu, gdzie zawarto układ małżeński. Jego wybranka w towarzystwie matki, brata i siostry udała się razem z poselstwem królewskim do Polski. Z początkiem grudnia 1605 r.  wjechała późnym wieczorem do Krakowa i na Wawel, gdzie w katedrze odśpiewano „Te Deum”. W tydzień później odbyła się jej koronacja i ślub.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o królowej Konstancji znajdziesz w jej biogramie oraz na innych stronach naszego serwisu.