Pierwszy jej syn zmarł wkrótce po narodzinach. W kilkanaście miesięcy po nim  przyszedł na świat Jan Kazimierz. W tym czasie królowa przeżyła boleśnie rozłąkę z mężem Zygmuntem III, który wyruszył na wyprawę przeciw Rosji. Aby być bliżej króla, który utknął na blisko dwa lata w obozie pod Smoleńskiem, królowa przeniosła się do Wilna. Wiązało się to z szeregiem trudności i niebezpieczeństw. Przeżyła tu groźny pożar miasta. Wobec kłopotów finansowych państwa musiała zastawić swe klejnoty, by mieć pieniądze na utrzymanie dworu. Przez cały ten czas interesowała się żywo przebiegiem wojny i utrzymywała stały kontakt listowny z królem.  Zdecydowanie sprzeciwiała się przerwaniu oblężenia Smoleńska. Tryumfalnie przeżywała, kiedy po 20 miesiącach oblężenia utracone wiek wcześniej strategiczne miasto  wróciło znów do Rzeczypospolitej. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o królowej Konstancji znajdziesz w jej biogramie oraz na innych stronach naszego serwisu.