Był wielkim miłośnikiem radia i chętnie korzystał z tego środka komunikacji,  aby dotrzeć do szerokich rzesz  społeczeństwa. W jego gabinecie stał zawsze odbiornik radiowy. Minister podkreślał rolę tego medium, zwłaszcza w dziedzinie kształcenia i wychowania. Wykorzystywał radio przede wszystkim, aby propagowanć swój ambitny program morski. nic dziwnego, że popierał projekt utworzenia Instytutu Radiotechnicznego finansowanego z budżetu państwa.  

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Eugeniusz Kwiatkowskim znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.