Największą sławę przyniosła mu koncepcja rozwoju handlu morskiego i budowa Gdyni.  Dzięki niemu w ciągu zaledwie dekady powstało miasto i port porównywane do Amsterdamu, Bremy czy Genui. To z jego inicjatywy zaczął powstawać Centralny Ośrodek Przemysłowy. Wniósł ogromny wkład w rozwój polskiego przemysłu chemicznego, w tym zakładów azotowych w Chorzowie i Mościcach. Owocem jego pracy była także magistrala kolejowa Katowice-Gdynia, która związała Śląsk z Wybrzeżem. Jan Nowak-Jeziorański  napisał we wspomnieniu o nim, że jego rola polegała „na ocaleniu i umocnieniu niezależności gospodarczej, bez której Polska nie mogła się ostać jako niepodległe Państwo”.  Niestety wojna obróciła w ruinę jego dzieło i przekreśliła wielkie plany rozwoju gospodarczego, sięgające aż do 1954 r.   Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Eugeniuszu Kwiatkowskim szukaj na dalszych stronach naszego serwisu.