Po niespodziewanym wyborze i koronacji młodego króla  kluczową kwestią stało się jego małżeństwo. Projektowano jego ślub z którąś z księżniczek francuskich, wspominano  o carównie, księżniczkach hiszpańskich, nawet o Piastównie. Zwyciężyła jednak kandydatura 17-letniej arcyksiężniczki habsburskiej Eleonory Marii Józefy, córki cesarza Ferdynanda II. W końcu 1669 roku zawarto w Wiedniu układ małżeński, a dwa miesiące później odbył się ślub królewski w Częstochowie. To czysto polityczne małżeństwo wzmocniło młodego króla wobec potężnej opozycji i jej francuskich protektorów. Król zaś zyskał w żonie wierną towarzyszkę życia, która nie opuściła męża w najtrudniejszych chwilach, Malkontenci, którzy ponawiali wciąż  ataki na króla i planowali jego detronizację, najpierw zarzucali mu zawarcie małżeństwa bez  wiedzy Rzeczypospolitej, a potem złe  obchodzenie  się z żoną i  zmuszanie jej  do udawania połogu. Pojawił się nawet pomysł rozwodu króla z Eleonorą i jej małżeństwa z  francuskim kandydatem do polskiego tronu. Małżonka króla propozycje rozwodu jednak kategorycznie odrzucała. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Michała Tomasza Korybuta Wiśniowieckiego znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.