Był najmłodszym z pięciorga dzieci ubogiego szlachcica,  byłego powstańca kościuszkowskiego. W jego domu panowała atmosfera patriotyczna i demokratyczna. Po śmierci ojca rodzina przeniosła się do Rzeszowa, gdzie uczył się w gimnazjum. Naukę szkolną przerwał, by rozpocząć praktykę w aptece. Mając 18 lat zdał egzamin na pomocnika faramceuty.  Związał się w tym czasie z radykalnym ruchem narodowym.  Przez nieostrożność jednego z konspiratorów doszło do aresztowań. Policyjne dochodzenie objęło również jego i trafił wtedy po raz pierwszy do kartotek jako politycznie podejrzany. W 5 lat później nawiązał kontakt z działaczem lewicy niepodległościowej Edwardem Dembowskim, który zaprzysiągł go jako agenta Towarzystwa Demokratycznego Polskiego na Rzeszów i zobligował do przygotowywania powstania w tym rejonie.  Do wystąpienia zbrojnego jednak nie doszło, bo został aresztowany i blisko dwa lata przesiedział w więzieniu. Mimo, że obciążały go wyniki rewizji i zeznania współoskarżonych, wszystkiemu zaprzeczał. W końcu został z braku dowodów zwolniony. W następnym roku dostał pracę we Lwowie u Piotra Mikolascha w  jednej z największych tamtejszych aptek. Przy poparciu pracodawcy dostał się na studia w Krakowie i Wiedniu, a po otrzymaniu tytułu magistra rozpoczął nowy etap swego życia poświęcony innej rewolucji - wykorzystaniu ropy naftowej dla pożytku ludzkości.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Jana Józefa Ignacego Łukasiewicza znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.