Na Zjeździe PPS we Lwowie  w 1906 roku poparł „starych” czyli zwolenników Józefa Piłsudskiego przeciw “młodym” czyli partyjnej lewicy.  Zaraz potem poznał dalekosiężne zamiary przywódcy i został skierowany na przeszkolenie instruktorskie na pierwszym kursie szkoły Organizacji Bojowej (OB) w Krakowie. Ćwiczył się tam w  posługiwaniu bronią, dywersji i walkach ulicznych. Niedługo po tym kursie został  komendantem  okręgu warszawskiego. Rozbudował liczebnie organizację i przeprowadził kilka udanych akcji terrorystycznych. Kierował m.in. w stolicy  „krwawą środą” czyli skoordynowaną akcją zamachów na posterunki policji, którą przeprowadzono w całym Królestwie  Polskim  15 sierpnia 1906 roku.   W kilkunastu miastach dokonano tego dnia zamachów na dziesiątki Rosjan, głównie policjantów i agentów Ochrany. W samej Warszawie akcja spowodowała panikę w garnizonie rosyjskim i wycofanie na kilka dni głównych sił z miasta.   Krytykowany w partii za zbyt ryzykowną taktykę, ścigany przez Ochranę i zagrożony dekonspiracją,  schronił się na prowincji, a potem wyjechał do Włoch i Szwajcarii. Po powrocie do Galicji zapisał się na Politechnikę Lwowską. Podczas studiów kierował działaniami  PPS-Frakcji Rewolucyjnej we Lwowie i organizował konspiracyjne kółka studenckie. Za zachętą Piłsudskiego  zaznajamiał się też z fachową literaturą wojskową. Był pomysłodawcą utworzenia Związku Walki Czynnej,  który miał stanowić zaczątek polskich formacji wojskowych. W jego lwowskim mieszkaniu odbyło się zebranie założycielskie tej organizacji i to on opracował projekt jej regulaminu. Jako faktyczny szef ZWC, zgodnie z zaleceniami Piłsudskiego, usamodzielnił tę organizację od partii i usunął z jej programu radykalne postulaty społeczne. W  1910 r.  ZWC powołał jawne ekspozytury paramilitarne w postaci Związku Strzeleckiego we Lwowie i Towarzystwa «Strzelec» w Krakowie. Kierował nimi Piłsudski, a on był jego zastępcą i szefem sztabu. W 1912 r. przekazał Piłsudskiemu także kierownictwo ZWC jako komendantowi głównemu. W przededniu wybuchu pierwszej wojny światowej był jednym z jego najbliższych współpracowników.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Kazimierza Sosnkowskiego szukaj w jego biogramie i na innych stronach naszego serwisu.