Był zamiłowanym szachistą i w więzieniu w Magdeburgu rozegrał z Józefem Piłsudskim setki partii. Potem wspierał Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej i był honorowym członkiem Polskiego Związku Szachowego, a nawet przewodniczącym  jego Rady Naczelnej. Uprawiał też myślistwo i był długoletnim prezesem Związku Łowieckiego. Prezesował klubowi sportowemu „Polonia”. Walnie przyczynił się do odbudowania dworku Chopinów w Żelazowej Woli i zorganizowania tam muzeum. Uczestniczył w zakładaniu Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Działał we władzach Towarzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich.  Sprawował też protektorat nad Ligą Morską i Kolonialną. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Kazimierza Sosnkowskiego szukaj w jego biogramie i na innych stronach naszego serwisu.