Sławny bohater sejmu rozbiorowego, który własną piersią próbował nie dopuścić do  podziału kraju,  zniknął potem całkowicie z życia politycznego . Stanisław August w swych pamiętnikach twierdzi, że popadł on w rozstrój umysłowy, czego przejawem miało być przyjęcie przez niego pruskiej asysty wojskowej. Opisy jego zachowania w kryzysowych dniach kwietnia 1773 roku mówią o jego wielkiej pobudliwości i gwałtownych reakcjach.  Potem przebywał jeszcze  jakiś czas w Warszawie, ale krążyły pogłoski,  że popadł w obłęd. W marcu 1775 roku bracia musieli go siłą wywieźć do domu rodzinnego do Hruszówki, gdzie przebywał w małym dwuizbowym budynku o zakratowanych oknach. Nie założył rodziny i nie odzyskał zdrowia aż do samobójczej śmierci. Odebrał sobie życie kalecząc się szkłem.   Nie jest nawet pewne, gdzie został pochowany.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat Tadeusza Reytana znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.