Urodził się jako młodszy syn księcia kurlandzkiego Jakuba Kettlera i córki elektora brandemburskiego.  Ojciec, który zajmował się zamorskim handlem, przekazał mu w testamencie wyspę Tobago w Ameryce Środkowej, składy towarowe w afrykańskiej Gambii i dziesięć okrętów . W 1683 rok  w układzie zatwierdzonym przez Jana III Sobieskiego  cały spadek przejął jednak Fryderyk Kazimierz, a młodszy brat złożył przysięgę na wierność królowi i poświecił się wojaczce. Wraz z drugim bratem Aleksandrem przyprowadzili królowi na wojnę turecką własne pułki i 2000 brandenburskich rajtarów. W dwa lata później pospieszyli z bratem oraz z kontyngentem brandenburskim i kurlandzkim z pomocą Lidze Świętej. Zdobył wtedy opinię walecznego rycerza, ale jego brat zginął pod Budą. W kampanii 1686 roku rywalizował tak zażarcie z generał-majorem Zamoyskim o komendę nad cudzoziemskimi pułkami, że dopiero areszt hetmański nałożony na obu krewskich dowódców zapobiegł pojedynkowi w obozie. Pod Mohaczem wziął udział w ataku na namioty wezyrskie i mimo że staracił  w walce swego konia, to wziął do niewoli tureckiego baszę. Jego rycerski duch zyskał uznanie samego Lwa Lechistanu, czyli króla Jana III .  

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o księciu kurlandzkim Ferdynandzie znajdziesz w jego biogramie i na innych stronach naszego serwisu.