Druga jego partnerka życiowa malarka Anna Zawadzka  nie była – wbrew rozpowszechnionej opinii – jego żoną.  Prof. Zdzisław Adamczyk, który przez kilkanaście lat przygotowywał do druku listy autora "Popiołów", odkrył, że formalnie pisarz miał tylko jedną żonę - Oktawię. Anny nigdy nie poślubił, choć traktował ją  jak małżonkę. W testamencie napisał, iż "z całą świadomością" uznaje ją za żonę "wbrew wszelkiej innej opinii, która by związek ten inaczej traktować zamierzała". Co ciekawe, Monika, córka pisarza z tego drugiego związku, została ochrzczona we Florencji jako  córka "małżonków". W czasie pierwszej wojny światowej obie rodziny; to jest: żona Oktawia z synem Adasiem i  Anna z córką Moniką mieszkały w Zakopanem. Pisarz starał się opiekować rónwocześnie  obiema kobietami i obojgiem dzieci, dzielił więc czas i uczucia między nie. Oktawia z Adamem mieszkała wtedy na Bystrem, Anna z Moniką na Kasprusiach, a sam pisarz po środku na Krupówkach. Więcej informacji i ciekawostek o Stefanie Żeromskim  szukaj na dalszych stronach naszego serwisu.