Czytać i pisać uczył się w  wiejskiej szkole w Psarach,  a potem chodził do  gimnazjum w Kielcach. Powtarzał tu klasę pierwszą, drugą i szóstą. Największe problemy miał z matematyką, lepiej szło mu z polskim i literaturą rosyjską.  Nie zdał matury, co nikogo nie zdziwiło, bo poza tym, że uczniem był miernym, władze szkolne tuż przed jego egzaminem dojrzałości zaostrzyły wymagania, skutkiem czego tylko co czwarty maturzysta zdał go pomyślnie. Kontynuować naukę mógł jedynie w szkole, która nie wymagała matury, dlatego poszedł na weterynarię do Warszawy. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat Stefana Żeromskiego znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.