Podczas Sejmu Czteroletniego energicznie działał na rzecz obozu reform. Gdy prowadzone w wąskim gronie konspiracyjne narady nad uzdrowieniem państwa przeniesiono z domów prywatnych na Zamek i zwiększono grono ich uczestników, wciągnięto go do grona wtajemniczonych. Wiele wskazuje, że odegrał ważną rolę w przygotowaniach do przewrotu 3 Maja. To on m.in. zapraszał wybranych posłów i senatorów „do pałacu Radziwiłłowskiego na lody” na zebranie 2 maja, aby zjednać ich dla projektu konstytucji. To on zagaił to zgromadzenie, na którym  zebrani zobowiązali się przeprowadzić uchwalenie Ustawy Rządowej następnego dnia w sejmie. Był współzałożycielem i aktywnym członkiem Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej 3 Maja. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Antoniego Józefa Lanckorońskiego znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.