Fotografia grupowa uczestników uroczystości. Widoczni m.in.: starosta rudecki dr Wałecki, dyrektor Centralnej Kasy Spółek Rolniczych Antoni Kolarz.