Ilustracja z pracy wydanej w 1916 roku w Warszawie przez S. Olgelbranda.