Litografia opublikowana w Warszawie w latach 1851-1862.