Drzeworyt  opublikowany w 1872 roku w piśmie   "Kłosy", nr 375, s. 156.