Fotografia zamieszczona w książce S.A. Radka "Rewolucja w Zagłębiu Dąbrowskim 1894-1905- 1914", Sosnowiec 1929, s. 50.