Adam Przyborowski, fotografia portretowa. (1928 r.)