Fotografia opublikowana w 1934 roku w piśmie "Chwila. Dodatek Ilustrowany”, nr 2, s. 1.