Akademia garnizonu w Poznaniu z okazji imienin Józefa Piłsudskiego, w wielkiej sali Domu Rzemieślniczego. W pierwszym rzędzie od prawej: NN, NN, NN, wojewoda Roger Raczyński, płk. Erwin Więckowski. Widoczni także m.in.: płk. E. Żongołłowicz, płk. Adam Sikorski, płk. Michał Gałązka, prezes Ferdynand Świtalski, prof. Maszkowski.