Aleksander Jelski "Nieśwież Radziwiłłowski przed ćwierć wiekiem a dziś : (rok 1905)" (strona tytułowa)