Pocztówka z ok. 1930 roku, udostępniona przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Lublinie.