Aleksander Safarewicz, Kazimierz Wacław Karaffa-Korbutt "Pierwsze dziesięciolecie działalności Zakładu Higjeny U. S. B. w Wilnie: 1923-1933" (strona tytułowa)