Aleksandra Piłsudska siedzi przy stole (x), widoczny m.in. pułkownik Adolf Maciesza (xx).