Fotografia opublikowana w 1928 roku w książce "Dziesięć lat odrodzonej Polski Niepodległej w życiu powiatu łódzkiego", między s. 80 i 81.