Fotografia opublikowana w 1924 roku w  „Tygodniku Ilustrowanym”,  nr 21, s. 353.