Dzieło  wydane w 1808 roku w Warszawie w językach francuskim i polskim.  Na stronie tytułowej podano:   Andromeda  Drama Liryczne w iednym  Akcie z muzyką Józefa Elsnera reprezentowane piérwszy raz na teatrze Narodowym w Warszawie dnia 14 stycznia 1807.