Armia polska we Francji - powitanie generała Józefa Hallera (na pierwszym planie pierwszy z lewej).