W artykule drzeworyt wykonany przez Aleksandra Regulskiego według fotografii Grzegorza Sachowicza. Artykuł z ryciną opublikowany został  w 1874 roku w  "Tygodniku Illustrowanym" nr 323, s. 145.