Rzeźba odlana z gipsu przed 1786 rokiem.  Fotografia K. Stasiuk.