Ilustracja z pracy "Życiorysy panujących w Polsce od Mieczysława I-go do Stanisława Augusta", wydanej w 1861 roku  w Warszawie przez Księgarnię Polską A. Dzwonkowskiego i Spółki.