Grupa uczestników balu w bufecie. Widoczni m.in.: dyrektor Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu prof. Karol Maszkowski (w ostatnim rzędzie w środku), prof. Władysław Roguski, pan St. Latanowicz (drugi z lewej w pierwszym rzędzie) z małżonką (pierwsza z lewej), prezes Michałowicz (na drugim planie pierwszy z prawej) oraz adwokat Kwiczala.