Fotografia opublikowana w 1936 roku w czasopiśmie "Ziemia”, nr 10-11, s. 271.