Bronisław Ryx, fotografia portretowa (fot. Walery Rzewuski)