Inspekcja budowy kopca na Sowińcu, widoczni m.in. wicewojewoda krakowski Piotr Małaszyński (1. z prawej na pierwszym planie), premier Walery Sławek i wojewoda krakowski Mikołaj Kwaśniewski.