Usypywanie kopca przez osobistości. Idą w kolejności.: minister komunikacji Michał Butkiewicz (na pierwszym planie), prezes Najwyższej Izby Kontroli Jakub Krzemieński, wojewoda krakowski Mikołaj Kwaśniewski, minister Emil Kaliński.