Fotografia grupowa osobistości biorących udział w budowie kopca. Widoczni m.in.: wojewoda krakowski Mikołaj Kwaśniewski (1. z lewej, łysy), Władysław Raczkiewicz (2. z lewej, stoi bokiem), prezydent Krakowa Mieczysław Kaplicki (5. z lewej, stoi bokiem), premier Walery Sławek (na prawo od M. Kaplickiego), minister poczt i telegrafów Emil Kaliński (na prawo od W. Sławka), wiceminister wyznań religijnych i oświecenia publicznego, ks. Bronisław Żongołłowicz (bokiem, w sutannie, trzyma kapelusz), gen. Edward Rydz-Śmigły (w środku, w mundurze), minister spraw wewnętrznych Marian Zyndram Kościałkowski (na prawo od E. Rydza-Śmigłego), szefa sztabu Okręgu Korpusu Nr V w Krakowie, płk Tadeusz Roman Tomaszewski (najwyższy, w mundurze), wicewojewoda krakowski Piotr Małaszyński (2. z prawej).