Widoczni m.in.: minister spraw zagranicznych Józef Beck (1. z lewej na drugim planie), marszałek sejmu Kazimierz Świtalski (1. rząd 1. z lewej na pierwszym planie), minister skarbu Władysław Zawadzki (stoi bokiem, na prawo od K. Świtalskiego), minister spraw wewnętrznych Marian Zyndram Kościałkowski (na prawo za K. Świtalskim), wojewoda krakowski Mikołaj Kwaśniewski (w środku, łysy, stojący bokiem), premier Walery Sławek (w środku), wiceminister wyznań religijnych i oświecenia publicznego ks. Bronisław Żongołłowicz (w sutannie), minister poczt i telegrafów Emil Kaliński (na prawo za ks. Żongołłowiczem), prezes Najwyższej Izby Kontroli Jakub Krzemieński (na prawo od E. Kalińskiego), minister rolnictwa i reform rolnych Juliusz Poniatowski (1. z prawej na drugim planie, z taczką).